Herren 45+/2, 1. Klasse Ost A


2024

Herrenmannschaft 45+/2 1, Klasse Ost A von links:

GÖTZ Klaus, WIESER Andreas, MOSER Roman, BIEDERMANN Dietmar, PREHAL Andreas, BÖHM Harald.


2023


2022


2021


2020

Herrenmannschaft 45+/2 Bezirksklasse Ost A von links:

KRONSTEINER Josef, PREHAL Andreas, BIEDERMANN Dietmar, GÖTZ Klaus, NOPP Karl, RAMSKOGLER Helmut, STAUDINGER Reinhard.

nicht am Foto: WIESER Andreas.


2019

Herrenmannschaft 45+/2 1. Klasse Ost A von links:

RAMSKOGLER Helmut, NOPP Karl, ZITTMAYR Ferndinand, ROSENBERGER Wilhelm, GÖTZ Klaus, STAUDINGER Reinhard.

nicht am Foto: DUCHON Heribert, KRÖHN Christian, WIESER Andreas


2018

Herrenmannschaft 45+/2 Bezirksklasse Ost B von links:

RAMSKOGLER Helmut, NOPP Karl, ZITTMAYR Ferndinand, ROSENBERGER Wilhelm, GÖTZ Klaus.


2017

Herrenmannschaft 45+/2 Bezirksklasse Ost B:


2016

Herrenmannschaft 45+/3 1. Klasse Ost B von links:

ZITTMAYR Ferdinand, GÖTZ Klaus, NOPP Karl, ROSENBERGER Wilhelm, KRÖHN Christian, WIESER Andreas